logo

Соопштенија

Дневен ред на 28-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Ден без автомобили во Крива Паланка

Почитувани граѓани, Во рамките на Европската недела на мобилност од 16 – 22 септември, Општина Крива Паланка се вклучува во настанот „Ден без автомобили“ и истиот ќе се одбележи на…

Објава бр.01/2019 на оглас за давање недвижни ствари во закуп и одржување – по пат на електронско јавно надавање

Комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Крива Паланка, формирана врз основа на Решение за формирање Комисија за спроведување на постапката за давање на недвижна ствар под закуп –…

КОНКУРС за доделување на наградите „8-ми Октомври“, „Почесен граѓанин на Крива Паланка“ и „Признание за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка“ за 2019 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди,  Одборот за доделување награди и признанија на Општината Крива Паланка, на…

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за треттиот квартал во 2019 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),  Градоначалникот на општината Крива Паланка ги известува…

Дневен ред на 27-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Денови на медот во Крива Паланка

Здружението на пчелари „Пчела“ од Крива Паланка организира презентација на мед и пчелини производи на дводневeн настан насловен како „Денови на медот“ во Крива Паланка. Манифестацијата ќе се одржи на…

Известување за времен режим на сообраќај во централното градско подрачје

Почитувани, Ве информираме дека од 24 до 31-ви август 2019 година, на градскиот плоштад во Крива Паланка ќе се одржи голема културна манифестација „Кривопаланечко културно лето“. За таа цел улицата…

Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитетите во Скопје, а се жители на општина Крива Паланка

Врз основа на Одлуката бр. 09-2472/23 од 12.08.2019 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2019/2020 година кои студираат на државните универзитети во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и…

Конкурс за доделување на стипендии за спортисти-ученици за учебната 2019/2020 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014, 02/2018 и 03/2019), а во врска со Одлуката на Совет на…

Големина на фонт
Контраст