Дневен центар за лицата со попреченост

Дневнен центар за лица со попреченост

Дневен Центар за лица со интелектуална и телесна попреченост

Дневен престој на лица со интелектуална и телесна попреченост

Број на корисници: 14

Координатор
Гоце Цветковски
Телефон: 075/395-645

Големина на фонт
Контраст