Собрание на млади

Членови на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

 • Тамара Илиевска, делегат, „Црвен крст Крива Паланка”,
 • Давид Јакимовски, заменик делегат, „Црвен крст Крива Паланка”,
 • Ангела Тасевска, делегат, Центар за младински иницијативи „ Цик-Цак” Крива Паланка,
 • Дамјан Китановски, заменик делегат, Центар за младински иницијативи „ Цик-Цак” Крива Паланка,
 • Искра Димитриевска, делегат, КУЗ „Карпош”,
 • Андреа Стефановска, заменик делегат, КУЗ „Карпош”,
 • Милан Јанковски, делегат, Кошаркарски клуб „Крива Паланка”,
 • Филип Георгиевски, заменик делегат, Кошаркарски клуб „Крива Паланка”,
 • Никола Герасимовски, делегат, ЛК СДММ Крива Паланка,
 • Стефан Ангеловски, заменик делегат, ЛК СДММ Крива Паланка, 
 • Марио Цветковски, делегат, ФK „Осогово” Крива Паланка,
 • Бојан Павловски, заменик делегат, ФK „Осогово” Крива Паланка,
 • Јован Станболиски, делегат, Здружение граѓански центар за одржлив развој „ЕГРИ” Крива Паланка,
 • Клементина Димитрова, заменик делегат, Здружение граѓански центар за одржлив развој „ЕГРИ” Крива Паланка,
 • Михаил Давитковски, делегат, КУЗ „Распеани Паланчани” Крива Паланка,
 • Оливер Станковски, заменик делегат, КУЗ „Распеани Паланчани” Крива Паланка,
 • Алекс Георгиевски, делегат, Пингпонгарски клуб Крива Паланка,
 • Матеј Колевски, заменик делегат, Пингпонгарски клуб Крива Паланка,
 • Доминик Николовски, делегат, СОУ „Ѓорче Петров” Крива Паланка,
 • Горана Симонова, заменик делегат, СОУ „Ѓорче Петров” Крива Паланка,
 • Филип Пејчиновски, делегат, ЗПСК „РУЕН” Крива Паланка,
 • Филип Костадиновски, заменик делегат, ЗПСК „РУЕН” Крива Паланка,

Деловник за работа на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст