Општински информатор

Во насока на зголемување на транспарентноста и овозможување на пристап до информациите за работењето на Општинта до сите граѓани, Општина Крива Паланка започна со издавање на Општински информатор -гласило на Општина Крива Паланка. Општинскиот информатор излегува еднаш месечно ( или по потреба) и примерокот е бесплатен.

Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната меил адреса. Регистрацијата се прави преку формата Пријава за е-билтен која се наоѓа на почетната страна на www.krivapalanka.gov.mk.

  • Општински информатор 2023
  • Општински информатор 2022
  • Општински информатор 2021
  • Општински информатор 2018
  • Општински информатор 2020
  • Општински информатор 2019

Големина на фонт
Контраст