Средно образование

СОУ „Ѓорче Петров“

СОУ „Ѓорче Петров“

СОУ „Ѓорче Петров“

СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во 1960/61 год. институционално се поставени темелите на највисокиот институционален образовен облик во општината.Тогаш се запишани вкупно 97 ученика. Училиштето за средно образование, како гимназија работи се до 1982 год. кога со трансвормацијата продолжува да работи по новиот концепт на средно насочено образование, до 1989 год. Од учебната 1991/92 год. повторно се воведува гимназиското образование (општа и природно математичка гимназија) и стучно образование (машинска и текстилна струка). Според овој концепт гимназијата (од 13.09.1993 година го носи името ,,Ѓорче Петров“ ) работи до ден денес следејќи ги новите реформски зафати за да може успешно да одговори на современите предизвици што ги носи времето.

Гимназиско образование

Стручното образование опфаќа:

Машинска струка
-машински техничар – четиригодишно
-автомеханичар – тригодишно

Угостителско-туристичка струка
-готвач / келнер – тригодишно

Електротехничка струка
-електротехничар за компјутерска техника и автоматика – четиригодишно

Градежна струка
-градежен техничар – четиригодишно

Медицинска струка
-медицинска сестра – четиригодишно

Адреса: ул. 8 Октомври бр.91, 1330 Крива Паланка
Телефон: 031/ 375 025
Факс: 031/ 377 120
e-mail:
Веб страна: www.gjorchepetrov.edu.mk

Извештај од самоевалуацијата на работата на училиштето во период од 2015 до 2017

Извештај од самоевалуацијата на работата на училиштето во период од 2017 до 2019

 

Големина на фонт
Контраст