Локален економски совет

Локалниот економски совет на Општина Крива Паланка брои 20 членови и го сочинуваат претставници на бизнис заедницата и други субјекти кои со своето делување директно или индиректно влијаат на економскиот развој на Општина Крива Паланка и тоа:

 • Светлана Пешовска – ПЕШЕВСКИ ЕКСКЛУЗИВ
 • Зоран Симонов – ДЕМА СТИЛ
 • Стефан Николовски – ЈОАН КАРС
 • Сања Станковска – ИНВЕСТ АУТО
 • Павле Јакимовски – ПАНИ МАРКЕТ
 • Емилија Стојковска – “УНИВЕРЗАЛ-С ПАРК ГИНОВЦИ”
 • Снежа Китановска – ОБЛАЧЕ ЛЕ БЕЛО
 • Димча Велиновски – МАЛЕШ ДООЕЛ
 • Диме Пешевски – Земјоделска аптека ВИКТОРИЈА
 • Јосип Павловски – ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА КРИВА ПАЛАНКА
 • Ивица Цветковски – КАТИЛ ХОЛДИНГ ГРУП
 • Игор Димитровски – ШТРИКО КОМПАНИ
 • Валентина С.Ѓорѓиев – АЛБА Конфекција
 • Мирослав Младеновски – АВТОМОТИВ ПЛУС ДООЕЛ
 • Роберт Јосимовски – ДЕЛСОТ
 • Тони Димитриевски – ДПТУ БОН ТОН ДОО
 • Владика Јосиф – САРАНДОПОР
 • Добре Јовановски – ДППУ СТАНДАРД ДООЕЛ
 • Славица Величковска – ЕЛИТ
 • Мартин Ѓошевски – ОСОГОВО ТРАНСПОРТ

Решение за формирање на Локален економски совет на Општина Крива Паланка
Деловник за работа на Локалниот економски совет на Општина Крива Паланка

Записник од одржан состанок на Локален економски совет на Општина Крива Паланка 15.02.2023

Големина на фонт
Контраст