Локален Совет за Превенција

Целта на Локалниот Совет за Превенција се состои во изградба на заеднички препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на Општина Крива Паланка како и градење на доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите што влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Претставници во Локалниот Советот за Превенција се:

 • Зоран Николовски – Помошник Командир за ЈРМ и Превенција,
 • Иле Коцевски – Командир на ТППЕ,
 • Миле Марковски – Директор на ЈП Комуналец,
 • Изабела Павловска – Претседател на Советот на Општина Крива Паланка,
 • Тања Д.Митровска, Емил Спасовски и Славица Петковска – Членови на Советот на Општина Крива Паланка,
 • Преставник од Одделение за ЛЕР – Лилјана Стојановска,
 • Димитар Петровски – Преставник на НВО,
 • Претставнци од Министерството за образование:
  -Марина  Ј.Митовска –ООУ Јоаким Крчовски,
  -Даница Крстевска-ООУ Илинден,
  -Катерина Митовска Наковска-СОУ Ѓорче Петров,
 • Бранко Стаменковски – Директор на ЈЗУ Здравствен  Дом -Претставник од Министерството за здравство,
 • Александар Смиљков – Претставник од религиозните заедници,
 • Дарко Пешовски – Претставник на советодавни групи на граѓани,
 • Драгана Ѓошевска – Претставник од Центарот за социјални работи, и
 • Ирена Белешковска – Претставници од медиуми.

Интегрален оперативен план на Локален Совет за Превенција за 2023 година

Одлука за формирање на Локален Совет за Превенција

Записник од одржаниот работен состанок на Локалниот Совет за Превенција 28.09.2022
Записник од првата седница на Локален Совет за Превенција 13.02.2023

Големина на фонт
Контраст