Буџет и финансии

ОДЛУКА за процена на пазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено и земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка

ПРЕГЛЕД по зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот-деловни  објекти, простории, градежно изградено и неизградено земјиште со таква намена во Општина Крива Паланка

  • Буџет за 2021 година
  • Буџет за 2020 година
  • Буџет за 2019 година
  • Буџет за 2018 година
  • Буџет за 2017 година
  • Буџет за 2016 година
  • Буџет за 2015 година
  • Буџет за 2013 година
  • Буџет за 2014 година
  • Буџет за 2012 година
Големина на фонт
Контраст