Совет на млади

Совет на млади на Општина Крива Паланка 2022- 2024

ПРЕТСЕДАТЕЛ

 • Виктор Јакимовски, од ФК „Осогово” Крива Паланка
  email:[email protected]

ЧЛЕНОВИ

 • Ангела Пешовска, од ЛК СДММ „ Крива Паланка”
  email:[email protected]
 • Лина Рангелова, од УМС на ВМРО – ДПМНЕ
  email:[email protected]
 • Марио Петровски, од Центар за младински иницијативи „ЦИК-ЦАК” Крива Паланка
  email:[email protected]
 • Никола Наковски, од СОУ „Ѓорче Петров”
  email:[email protected]

Деловник за работа на Советот на млади
Програма ЛМС 2023 година

Големина на фонт
Контраст