Времено ангажирани лица

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Димитар Петровски
Советник – Одговорен сметководител [email protected]
031/375-035
Андријана Младеновска  Референт – Комунален редар    

 

Големина на фонт
Контраст