Нега центар – Црвен Крст

Нега центар – Црвен Крст

Дневен центар – Црвен Крст

Социјални услуги-помош и нега на стари лица во домашни услови
Број на корисници 69
Број на негователи 21

Координатор
Маја Стојчевска
Телефон: 070/547-857

Големина на фонт
Контраст