Процедура за планирање, изработка и донесување и реализација на годишни оперативни програми
Акциски план
Прилог на годишен извештај

 • Програми на локални установи
 • Програми за 2024 година
 • Програми за 2023 година
 • Програми за 2022 година
 • Програми за 2021 година
 • Програми за 2020 година
 • Програми за 2019 години
 • Програми за 2018 година
 • Програми за 2017 година
 • Програми за 2016 година
 • Програми за 2015 година
 • Програми за 2014 година
 • Програми за 2013 година
Големина на фонт
Контраст