Отворени податоци

www.data.gov.mk


Буџет за 2023 година – Приходи .xlsx
Буџет за 2023 година – Приходи .csv

Буџет за 2023 година – Расходи .xlsx
Буџет за 2023 година – Расходи .csv

Буџет за 2022 година – Приходи .xlsx
Буџет за 2022 година – Приходи .csv

Буџет за 2022 година – Расходи .xlsx
Буџет за 2022 година – Расходи .csv


План за јавни набавки 2022 .xlsx
План за јавни набавки 2022 .csv

План за јавни набавки 2023 .xlsx
План за јавни набавки 2023 .csv


Совет на Општина Крива Паланка .xlsx
Совет на Општина Крива Паланка .csv

Седници на Советот на Општина Крива Паланка за мандат 2021-2025 .xlsx
Седници на Советот на Општина Крива Паланка за мандат 2021-2025 .csv

Комисии формирани од страна на Советот на Општина Крива Паланка .xlsx
Комисии формирани од страна на Советот на Општина Крива Паланка .csv

Список на вработени во Општина Крива Паланка .xlsx
Список на вработени во Општина Крива Паланка .csv

Средни училишта, основни училишта, детски градинки и домови за ученици .xlsx
Средни училишта, основни училишта, детски градинки и домови за ученици .csv

Услуги на Општина Крива Паланка .xlsx
Услуги на Општина Крива Паланка .csv

Регистар на граѓански организации кои дејствуваат на територијата на Општина Крива Паланка .xlsx
Регистар на граѓански организации кои дејствуваат на територијата на Општина Крива Паланка .csv

Проекти кои се спроведуваат со граѓански организации од Општина Крива Паланка во 2021 година .xlsx
Проекти кои се спроведуваат со граѓански организации од Општина Крива Паланка во 2021 година .csv

Спортски објекти на територијата на Крива Паланка .xlsx
Спортски објекти на територијата на Крива Паланка .csv

Регистар на меморијални споменици и спомен обележја во Општина Крива Паланка .xlsx
Регистар на меморијални споменици и спомен обележја во Општина Крива Паланка .csv

Верски објекти во Општина Крива Паланка .xlsx
Верски објекти во Општина Крива Паланка .csv

Големина на фонт
Контраст