Е-Услуги

Eднократен финансиски надоместок за новороденче, запишано со адреса на живеење на територијата на Општина Крива Паланка
– Поднеси барање електронски прекиу платформата „мЗаедница“ на следниот ЛИНК или со превземање на мобилната апликација од App Store за iPhone: https://apple.co/2SbERqJ или од Google Play за Android: https://goo.gl/Y9qhpE

Субвенција за количка за новороденче запишано со адреса на живеење на територија на Општина Крива Паланка
– Поднеси барање електронски прекиу платформата „мЗаедница“ на следниот ЛИНК или со превземање на мобилната апликација од App Store за iPhone: https://apple.co/2SbERqJ или од Google Play за Android: https://goo.gl/Y9qhpE

Надоместување на дел на трошоците на младите на подрачјето на Општина Крива Паланка за набавка на велосипеди
– Поднеси барање електронски прекиу платформата „мЗаедница“ на следниот ЛИНК или со превземање на мобилната апликација од App Store за iPhone: https://apple.co/2SbERqJ или од Google Play за Android: https://goo.gl/Y9qhpE

Термини за бесплатено користење на услугите на спортските објекти

Големина на фонт
Контраст