Слободен пристап до информации

Општина Крива Паланка согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице

Адреса

Е-маил

Телефон

Лидија Митовска Општина Крива Паланка
Ул. „Св.Јоаким Осоговски” бр. 175
1330 Крива Паланка
lmitovska@krivapalanka.gov.mk 076 337 445
Долорес Асановска
Општина Крива Паланка
Ул. „Св.Јоаким Осоговски” бр. 175
1330 Крива Паланка
dolores.asanovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-461
Големина на фонт
Контраст