Штаб за заштита и спасување

 • Командант – Изабела Павловска
 • Заменик Командант – Антонио Давитковски
 • Началник – Стојадин Гоговски
 • Заменик Началник -Даниела Велковска
 • Помошник на Началникот за оперативни работи – Игор Додевски
 • Помошник на Началникот за прва медицинка помош – Бранко Стаменковски
 • Помошник на Началникот за згрижување и евакуација – Бранко Тододоровски
 • Помошник на Началникот за заштита и спасување од пожари – Иле Коцевски
 • Помошник на Началникот за заштита и спасување од поплави – Никола Граматиков

Помошен персонал

 • Виктор Петровски, извршител – администратор,
 • Зоран Георгиевски, извршител – курир/возач
 • Тони Ангеловски, извршител – курир/возач

Одлука за именување на Командант, Началник и членови на Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка

Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 16.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 17.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 19.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 20.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 21.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 22.06.2023
Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на ден 23.06.2023

Големина на фонт
Контраст