logo

Соопштенија

Дневен ред на 31-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   31-та…

Соопштение за граѓаните – данок на имот

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека во тек е доставувањето на решенијата за данок на имот. Рокот за плаќање по  решенијата за данок на имот е 15 дена од денот на…

Дневен ред на 30-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   30-та…

Известување за граѓаните

Почитувани граѓани, Во местото Голеш, на тромеѓето помеѓу Р. Македонија, Р. Бугарија и Р. Србија, на 12.07.2011 год. (вторник), на  големиот христијански празник „Петровден“, посветен на светите апостоли Петар и…

Јавно известување за стратешка оцена на животната средина

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010), Градоначалникот на Општина Крива Паланка го…

Дневен ред на 29-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Соопштение за граѓаните

Им се соопштува на сите заинтересирани правни и физички лица од општина Крива Паланка дека на ден 18.04.2011 година (понеделник), со почеток во 19 часот, ќе се одржи јавна презентација…

Дневен ред на 28-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Истражни работи во реонот „ЛУКЕ“

Рударскиот Институт – Скопје на 15.03.2011 година ги отпочна истражните работи во реонот „ЛУКЕ“ . Во оваа фаза ќе се вршат геодетски мерења и одбележувања на теренот и геофизички испитувања.…

Дневен ред на 27-та седница на Совет

  Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с…

Големина на фонт
Контраст