logo

Соопштенија

Оглас за запишување на ученици во прва година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2010/11 година во Република Македонија, Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

СООПШТЕНИЕ

Општина Крива Паланка ги известува сите оние кои успешно ја завршија обуката за возрасни за работа на компјутери, организирана од страна на Општина Крива Паланка, а во соработка со Министерството…

Заштита на животна средина

Надлежности на општините во управувањето со животната средина Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ 53/05)Мониторинг на состојбата со животната средина • Општините може да формираат локални мониторинг мрежи•…

Документи

Статут на Општина Крива Паланка Стратешки план за локален развој – прв дел Стратешки план за локален развој – втор дел Локален акциски план за родова рамнпоравност Локална ИКТ Стратегија…

Говори на градоначалникот

Говор на градоначалникот Арсенчо Алексовски, Свечена седница на Совет на општина Крива Паланка, 25 август 2014 (Збратимување со општина Свидник, Пуштање во употреба на плоштадот Карпошово востание и административно-деловен објект)…

Дневен ред на 15-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Изработка на генерален урбанистички план на град Крива Паланка за површина од 582,5 Хе

Оглас за дозволи за општински линиски превоз

Врз основа на член 19, од Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.Весник на Р.М бр.68 /2004, бр.127 / 2006 и бр.114/2009 год.)  и член 24 од Одлуката за уредување…

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Набавка на компјутери, компјутерска опрема: HARDWARE и SOFTWARE, тонери и сервисирање на мрежа и компјутерска опрема

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(03/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги од градежна механизација

Големина на фонт
Контраст