logo

Новости

Поставен уште еден еко магацин за собирање на електронски и електричен отпад

Како резултат на мошне добрата соработка меѓу Општината Крива Паланка  и овластениот колективен постапувач со електронски и електричен отпад, батерии и акумулатори, компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО од Скопје, денеска  е поставен…

Започнаа активностите за родово одговорно буџетирање во Општина Крива Паланка

Во општина Крива Паланка, денес  се оддржа  работлница  за креирање родово одговорни политики и унапредување на родовата еднаквост. Оваа активност се одвива во рамки на регионалниот проект за промоција на…

Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на Совет на млади на општина Крива Паланка

Врз основа на член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.08/2014, 02/2018 и 03/2019), како  и  Одлуката за распишување на јавен повик…

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за блок 7-А во општината Крива Паланка

Врз основа на член 35 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава…

ЗП „Пчела“ ја реализираше првата активност од проектот „Промовирање на пчеларскиот сектор“

Здружението на пчелари – ПЧЕЛА од Крива Паланка започна со реализиција на едукативни работилници, кои се дел од проектот „Промовирање на пчеларскиот сектор“,  финансиран со  средства од Буџетот на Општина…

Презентација на ГИС системот на општина Крива Паланка

Во просториите на Општина  Крива Паланка, вчера беше презентиран ГИС системот на општина Крива Паланка, во кој се интегрирани податоци од тековните процеси на општинската администрација и ресурсите со кои…

Чистење на пограничниот пат во атарот на селата Узем, Трново и Мала Црцорија

Во текот на изминатиов период Општина Крива Паланка презеде активности за чистење на пограничниот пат од граничниот премин Деве Баир до тромеѓето на Србија, Бугарија и РС Македонија, во должина…

Конститутивна седница на Општинскиот совет за социјална заштита

Денеска во просториите на  Општина Крива Паланка беше оддржана првата конститутивна седница на Општинскиот совет за социјална заштита. На седницата покрај членовите кои беа избрани од Советот на Општина Крива…

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во основните училишта на подрачјето на општина Kрива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од  основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и…

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка за учебната 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за учебната 2019/2020 година за подршка на млади таленти -ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка. РАНГ ЛИСТА

Големина на фонт
Контраст