Јавен увид за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во град Крива Паланка, Општина Крива Паланка“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во град Крива Паланка, Општина Крива Паланка“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Крива Паланка аплицираше со проект за „Рехабилитација на локална улица Свети Јоаким Осоговски во град Крива Паланка, Општина Крива Паланка“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат одпланираните активностина Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 27.04.2023 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Единица за Имплементација на Проектот
Министерството за транспорт и врски

ПУЖССА за Крива Паланка
Формулар за поднесување на коментари

Големина на фонт
Контраст