Општина Крива Паланка ве повикува да продолжите со редовно плаќање на даноците

СООПШТЕНИЕ

Општина Крива Паланка ве повикува да ја исполните законската обврска – продолжете со редовно плаќање на даноците на имот, со што ќе придонесете за побогата, поубава и поуспешна општина.

Напоменуваме: Приемот на решенијата, наплатата на данок на имот и комунална такса за фирма во законските рокови се задолжителни. Со приемот на наплатата ке ги избегнете дополнителните трошоци со кои би се соочиле во понатамошна наплата на истите.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Сашко Митовски

Големина на фонт
Контраст