Јавен повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), а согласно со Правилникот за определување на критериумите за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка бр.09-217/33 од 30.01.2019 година на Советот на Општина Крива Паланка и Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2020 година бр.09-3567/23 од 06.11.2019 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.11/19), Општина Крива Паланка, на ден 14.02.2020 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

ЈАВЕН ПОВИК

Пријава за финансиска подршка

Прилог -1  Образец за пријавување

Прилог-2 Буџет

Стратешките документи и програмите на Општина Крива Паланка се достапни на следниот линк https://www.krivapalanka.gov.mk/dokumenti

 

 

Големина на фонт
Контраст