Tендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки”

Општина Крива Паланка започнува тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки“ во Крива Паланка со финансиска помош од Европската унија во рамките на Interreg – ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година, Повик за предлог проекти: 2014TC16I5CB006-2018-2.

Тендерската документација е достапна за проверка на ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175, 1330 Крива Паланка и исто така ќе биде објавена на веб-страницата на договорниот орган: https://www.krivapalanka.gov.mk и на официјалната веб-страница на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

Крајниот рок за доставување на понудите е  29.07.2021 до 11:00 ч.(локално време).

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган:  https://www.krivapalanka.gov.mk и на официјалната веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Големина на фонт
Контраст