Известување – Обука за членовите на избирачките одбори

Ги  известуваме лицата кои се членови на Избирачките одбори дека е потребно да присуствуваат на задолжителната обука која ја спроведува ОИК Крива Паланка  и ќе се одржи во големата сала во Општина Крива Паланка и тоа по следниов редослед:

1.Од  ИО 0938 до ИО 0948 на 06.03.2013година (среда) во 13 часот

2. Од ИО 0949 до ИО 0959 на 07.03.2013 година (четврток) во 13 часот

3. Од ИО 0960 до ИО 0970 на 11.03.2013 година (понеделник) во 13 часот

4. Од ИО 0971 до ИО 0981 на 12.03. 2013 година (вторник) во 13 часот


ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
КРИВА ПАЛАНКА