Резултати од Првомајскиот крос

На 29.04.2011 година Општина Крива Паланка во соработка со основните и средното училиште организираше Првомајски крос натпревар на кој  земаа учество ученици од 10 до 18 годишна возраст.

Листа на ученици кои го освоија првото, второто и третото место во категоријата женски и машки

Прва група   (петто одд.деветолетка)

Старт-стара симитчија почеток 12.00 часот (женски) и 12.20 часот( машки)

Цел-Плоштад

1.Сара Стоилковска           1.Адам Граматиков

2.Марија Јакимовска          2.Петар Николовски

3.Кирила Спасовска           3.Михаил Стојковски

 

Втора група   (петто и шесто одделение осмолетка)

Старт-стара симитчија почеток  12.45 часот (женски) и 13.10 часот (машки)

Цел-Плоштад

1.Марија Спасовска           1.Денис Мицовски

2.Сандра Велиновиќ           2.Илчо Тасевски

3.Павела Стојковска           3.Филип Костадиновски

 

Трета група   (седмо и осмо одделение)

Старт-Јакомо техноцентар почеток 13.30 часот (женски) и 13.50 часот  (машки)

Цел-Плоштад

1.Симона Крстевска           1.Марио Митовски

2.Тамара Јовановска          2.Никола Јакимовски

3.Мартина Богдановска      3.Цветан Ангеловски

 

Четврта група   (ученици од средно образование)

Старт-Пицерија Елит почеток 14.10 часот (женски) и 14.30 часот (машки)

Цел-Плоштад

1.Христина Христовска       1.Вангел Трајковски

2.Емилија Стојановска       2.Далибор Целовски

3.Ивана Трајановска          3.Мартин Ристовски

 

Првопристигнатите освоија златна медаља и диплома.

Второпристигнатите освоија сребрена медаља и диплома.

Третопростигнатите освоија бронзена медаља и диплома.

Наградите ги обезбеди Општина Крива Паланка, а свечено им беа доделени од страна на градоначалникот г.Арсенчо Алексовски и претседателот на Совет на Општина Крива Паланака г-ѓа Милка Митовска.