Оглас за запишување на ученици во прва година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2010/11 година во Република Македонија, Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

О  Г  Л   А   С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА
ВО УЧЕБНАТА 2010/11 ГОДИНА

Големина на фонт
Контраст