Известување на одржување на трета форумска сесија

Општина Крива Паланка ја организира третата форумска сесија од проектниот Форум во заедницата, кој ќе се одржи на ден 03.04.2023 год. во Големата општинска сала, со почеток од 12.00 часот.

На оваа форумска сесија, пред присутните, ќе бидат презентирани предлог проектите произлезени од форумскиот процес од првата и втора сесија и ќе биде утрвдена листата на ппредлог проектите, кои ќе бидат приоретизирани на следната форумска сесија

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. А форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Се покануваат сите заинтересирани граѓани, преставници на ЗГ, претставници од приватниот сектор, образовни унституции и други, да учествуваат на форумската сесија.

Во прилог: Покана и Дневен ред за третата форумска сесија

Дневен ред

Големина на фонт
Контраст