Одлуки за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 01/2022

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
1.Виш соработник за финансии, планирање и извршување на буџетот и овластен известител за неправилности и сомнежи за измама и корупција

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
2.Советник за образование и спорт

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
3.Виш соработник за планирање и следење на локален економски развој

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
4.Соработник за социјална, здравствена и детска заштита

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
5.Соработник за градежно земјиште, пресметување на комуналии и следење на реализација на инфраструктурни проекти

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 02/2022 за пополнување на работно место со унапредување –
6.Советник за управување и координација со човечки ресурси

 

Големина на фонт
Контраст