Известување за проектот за подобрување на социјални услуги

Се информираат граѓаните  доколку имаат некои прашања или забелешки за опишаните активности во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги за развој на социјални услуги, во дадениот документ со кој се опишува какви зафати ќе бидат преземни при реализација на проектот како и мерки кои ќе се преземат со цел превенирање било какво штетно влијание на средината   да ги достават на емаил адреса [email protected] или во просториите на Општина Крива Паланка.

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА (ЧЕК-ЛИСТА) ЗА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ

Линк до електронски формулар, кој што е во рамки на основниот проект ППСУ https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/podnesi-baranje/

Документот ќе биде достапен 14 дена за коментари и забелешки.

Големина на фонт
Контраст