Соопштение за олеснување на постапка за изградба на фотонапонски панели

Ги известуваме сите заинтересирани правни и физички лица кои сакаат за изградат фотонапонски електрични централи, односно поставување на фотонапонски панели на постоечки објекти во индивидуална сопственост и етажна сопственост од страна на заедница на сопственици, дека се доонесени законски измени со кои се олеснува постапкатa за поставување на фотонапонски панели на постоечки објекти со Измена и дополнување на Законот за Градење објавени во сл.весник на РСМ бр.227 од 26.10.2022 година.

За дополнителни информации може да се обратите до Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина.

Прилог:
-Измена и дополнување на Законот за Градење сл.весник на РСМ бр.227 од 26.10.2022 година,
-Правилник од министерство,
-Извстување од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  на РСМ,
-Образец -Известување,
-Образаец -Изјава.

Големина на фонт
Контраст