Конечни резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2022/2023 година

Конечни резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2022/2023 година

Конечна ранг листа

Големина на фонт
Контраст