Записник од оддржан координативен состанок на Општинскиот кризен штаб

Во Општина Крива Паланка на ден 22.07.2022 година се  одржа  координативен состанок на Општинскиот кризен штаб.

Темата на координативниот состанок беше, превентивно делување и заеднички мерки и активности за заштита од пожарите кои се јавуваат во летниот период.

На состанокот беа конкретизирани превентивните мерки и активности, а присутните се согласија дека треба да има поголема координација помеѓу стручните служби и надлежните институции, подобра и побрза информираност на локалното население и беше констатирана потребата од превземање на кокретни превентивни мерки за подобрување на состојбата во градот и околината за што беа донесени и соодветни заклучоци.

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНИОТ СОСТАНОК НА ОПШТИНСКИ КРИЗЕН ШТАБ

Големина на фонт
Контраст