Одлуки за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 01/2022

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 1.Советник – Асистент на градоначалник

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 2.Раководител на Одделение за финансиски прашања

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 3.Виш соработник за администрирање на данок на имот и комунална такса за фирмарина

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 4.Соработник за односи со јавност, култура и соработка со цивилниот сектор

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 5.Советник за животна средина

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 6.Соработник за градежно земјиште, пресметување на комуналии и следење на реализација на инфраструктурни проекти

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас број 1/2022 за пополнување на работно место со унапредување – 7.Самостоен референт за комунални работи и јавно осветлување

Големина на фонт
Контраст