Лорета Димитровска е новата В.Д. директорка  на „ООУ Илинден“

Лорета Димитровска е новата В.Д. директорка  на „ООУ Илинден“.  Таа е професор по математика и една од наставниците за чии квалитети и успеси сведочат и колегите и учениците.

Новата В.Д. директорка стапува на функција по пензионирањето на Марица Николовска, која функцијата директор  во ова училиште, во два наврати успешно ја вршеше вкупно 10 години.

Општина Крива Паланка изразува голема благодарност на досегашната директорка Марицса Николовска, за нејзината професионалност, посветеност и конструктивност  и личниот итегритет и воедно и посакуваме убави и среќни пензионерски денови.

Големина на фонт
Контраст