Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка

На 16.11.2021 година се одржа состанок на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка на кој беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои треба да бидат преземени, а во согласност со заклучоците, мерките и препораките усвоени од Владата на Република Северна Македонија, во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).

Записник од одржан состанок на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст