Дневен ред на 1-та конститутивна седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член  3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 1-та конститутивна седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на ден 03.11.2021 година (среда ) во 12 часот. 

Седницата ќе се одржи со следниот

Дневен  ред:

  1. Извештај на Општинска изборна комисија на Крива Паланка;
  1. Избор на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања на Советот на Општина Крива Паланка;
  1. Верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Крива Паланка; и
  1. Избор на претседател на Советот на Општина Крива Паланка.

 

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
               Претседател,
           Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст