Прелиминарни резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2020/2021 година

Прелиминарни резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2020/2021 година.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Големина на фонт
Контраст