Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на ослободувањето на Крива Паланка, претседателот на Советот на Општина Крива Паланка, свикува

СВЕЧЕНА  СЕДНИЦА

На Советот на Општина Крива Паланка за 7-ми oктомври 2020 година (среда) во 11,00 часот во големата сала на Општина Крива Паланка, со следниот

Дневен  ред:

  1. Обраќање на Градоначалникот на Општина Крива Паланка – Борјанчо Мицевски по повод празникот 8-ми Октомври;
  2. Предлог-Одлука за збратимување на Општина Крива Паланка  со Градот Бор-Република Србија
  3. Донесување на Одлука за доделување на 8-мо Октомвриска награда;

              СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска,с.р.

Големина на фонт
Контраст