Известување за прием на странки

Почитувани граѓани,

Ве  известуваме  дека  функционирајќи во услови на COVID-19 (корона вирус),  а со цел заштита на здравјето на граѓаните и вработените, градоначалникот и службените лица од општинската администрација ќе вршат  прием на граѓани-странки секој четврток  од  8  до  15 часот.

Писмените  барања, известувања, пријави и слично  граѓаните може да ги поднесуваат секој ден во текот на работното време во архивата  на општина – општинскиот   услужен центар.

                                                       Oпштина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст