Започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални шуми“ и општините во идното заштитено подрачје започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел.

Соопштение – Започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел

Големина на фонт
Контраст