ОСОГОВО и лично и различно

По однос на иницијативата за прогласување на Осогово за заштитено подрачје на природата од петта категорија се организираат серија на јавни расправи со засегнатите страни.

Јавната расправа во Крива Паланка, според протоколите за заштита од Ковид-19,  ќе се одржи на 26.08.2020 со почеток во 18 часот во дворот на СОУ Ѓорче Петров во Крива Паланка.

Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел

ИЗВЕСТУВАЊЕ -за изработка на акт за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата заштитен пред

Анекс на Студија за валоризација за предлог подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категорија „заштитен предел“

Писмо по Анекс предметот

Студија за валоризација за предлог подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категорија „заштитен предел“

Големина на фонт
Контраст