Не е безбедна водата за пиење и користење од Стојанчева чешма

Според добиениот извештај од извршено тестирање на  мостра на вода  земена од т.н. Стојанчева чешма (Дурачка Река ) констатирано е дека водата од оваа чешма не е безбедна за пиење и користење  заради зголемен вкупен број на колиформни бактерии и присуство на Escherichia coli – индикатор на фекално загадување на водата.

За да може истата да се користи потребно е да се изврши дезинфекција и кондиционирање на водата од страна на  надлежен орган.

Општината Крива Паланка ќе издаде налог на Јавното комунално претпријатие за  превземање на  потребните мерки.

Од тие причини се известува месното население – корисници на наведената  локална чешма дека  е забрането понатамошно користење на водата  од истата се до нормализирање на квалитетот на водата.

 

Големина на фонт
Контраст