Заклучоци, одобренија за работа и движење за претстојниот викенд на Oпштинскиот штаб за заштита и спасување

На  24.04.2020 се одржа седмиот состанок на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка  на кој беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои треба да бидат преземени, а во согласност со заклучоците, мерките и препораките усвоени од Владата на Република Северна Македонија, во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).

Записник од одржан седми состанок на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка

Список на одобрени барања од страна на Штабот за заштита и спасување на општина Крива Паланка за движење во време на забрана за период од 25.04.2020 година до 27.04.2020 година

Големина на фонт
Контраст