Листа на сумирани резултати по јавниот повик за користење средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од буџетот на Општина Крива Паланка и врз основа на Јавниот повик за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка, Комисијата за оценување на доставените пријави за финансиска поддршка, по извршената административна и техничка проверка, ја објавува следната:

ЛИСТА НА СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Големина на фонт
Контраст