Конкурс за најубаво празнично новогодишно и божиќно украсување 2019

Врз основа  на член  61  од Статутот на Општина Крива Паланка (“Службен гласник на Општина Крива Паланка број 08/10, 8/14 и 2/18), врз основа на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година (“Службен гласник на Општина Крива Паланка број 12/18), Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
*за најубаво празнично новогодишно и божиќно украсување 2019*

Големина на фонт
Контраст