Услови и можности за развојот на бизнисот

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И
ОПШТИНА ЌУСТЕНДИЛ
 
Ќустендилска трговска стопанска комора
Балкански бизнис центар – Ќустендил

 
Организираат
 
СРЕДБА НА БИЗНИСМЕНИ
 ”Услови и можности за развојот на бизнисот меѓу двете општини“
05 март 2010 година
КРИВА ПАЛАНКА
МАКЕДОНИЈА
12.00 ч.
 
Центар за култура – Крива Паланка 

Агенда

 – регистрација на учеснициите
 – претставување на Градоначалникот на  Крива Паланка
 – претставување на Градоначалникот на  Ќустендил
 – законски одредби, царински и санитарни контроли,   шпедиции и др.
 – можности за создавање и развој на заеднички  бизнис иницијативи
 – дискусии
 – индивидуални разговори – коктел
 – прошетка до Манастирот Св. ,,Јоаким Осоговски“
  
     Информации: Душко Арсовски тел.031 372 130  и 070 236 557

Големина на фонт
Контраст