ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЦА ЗА БЕСПЛАТНО ЛЕТУВАЊЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЦА ЗА БЕСПЛАТНО ЛЕТУВАЊЕ

за деца од  7 до 14 години ученици  од второ до деветто одделение во ООУ „Св.Јоаким Крчовски“ и ООУ „Илинден“ според Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2024 година на Општина Крива Паланка.

Општина Крива Паланка ги повикува сите деца кои потекнуваат од:

  • Семејства корисници на гарантирана минимална парична помош (социјална помош);
  • Семејства на самохран родители;
  • Деца без родители и родителска грижа;

кои ги исполнуваат критериумите наведени во овој јавен повик да достават пријава со цел стекнување на правото за користење на бесплатно летување.

РОКОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ Е ДО КРАЈОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,  17.06.2024 ГОДИНА

Лица за контакт:

  • Елена Христовска 072/251-031 Општина Крива Паланка
  • Марина Јакимовска Митовска 078/255-805 ООУ „Св.Јоаким Крчовски“
  • Маја Митровска 078/374-059 ООУ „Илинден“

ЈАВЕН ПОВИК
ПРИЈАВА ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ
ПРИЈАВА ЗА ДЕЦА СО САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ
ПРИЈАВА ЗА ПРИМАТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ
Програма за бесплатно летување

 

Големина на фонт
Контраст