Во општина Крива Паланка се оддржа работилница за развој на женски бизниси

Во општина Крива Паланка денес се оддржа првата обука (работилница) за развој на женски бизниси, во организација на Центарот за управување со промени (ЦУП) и во соработка со општина Крива Паланка.

Денешната работилница за развој на женски бизниси во општина Крива Паланка, се спроведува во рамки на проектот “Социо-економско јакнење на младите жени во Североисточен плански регион на РСМ”, кој е финасиран од Европската Унија.

Целта на воведната сесија беше да се запознаат жените од општината со областа на економија на грижа и поимите поврзани за бизнис моделирање.

Учесничките на сесијата, беа информирани за влијанието и значењето на социјалното претприемништво врз благосостојбата на населението, екологијата и планетата.

Дополнително, се говореше за позитивните меѓународни практики и практични примери кои можат да бидат имплементирани во нашиот регион, а кои ќе допринесат кон зајакнување на социо-економската состојба на младите во руралните средини.

Во рамки на воведната работилница се дискутираше за потребите од социјални услуги во општината и можностите на жените учеснички да започнат сопствен бизнис во областа на грижа, согласно нивните вештини и знаења.

Една од главните цели на на денешната прва работилница беше да се развијат иновативни идеи на бизнис модели кои ќе придонесат кон развој на женското претприемништво и воедно на економијата на грижа во општина Крива Паланка.

Со овој проект се предвидени вкупно четири обуки, кои се наменети за жени до 35 години од општина Крива Паланка, а целта на обуките е, да им помогнат на младите жени од руралните средини да развијат креативни идеи за започнување на сопствен бизнис согласно вештините и можностите кои тие ги поседуваат.

Големина на фонт
Контраст