Програма за развој на Североисточниот регион

На 9  октомври во Крива Паланка беше презентирана Предлог – Програмата за развој на североисточниот плански регион.
На промоцијата учествуваа градоначалниците на општините од регионот, Куманово, Липково, Старо Нагоричне, Крива Паланка, Кратово,  и Ранковце.

Овој регион по сите параметри, вклучувајќи ја и еконсмката развиеност, е на најнсико ниво на развој. Затоа Центарот за развој на североисточниот регион во соработка со меѓународната агенција за развој УНДП создаде  програма која ќе го подигне на повисок степен развојот на североисточниот регион.
Североисточниот регион брои 172.000 жители од кои во Куманово има над 100.000.

(Предлог – Програма за развој на Североисточниот плански регион.pdf)

Големина на фонт
Контраст