Градоначалникот Митовски изврши увид во градежните активности за изградба на локален пат во с.Кркља

Градоначалникот Сашко Митовски заедно со надлежните служби од општината, денес направија увид во градежните земјени активности за изградба и асфалтирање на локалниот пат во с. Кркља (од прикључок на локален пат, кон маалата Џиковци и Туарци).

Должината на трасата на која интензивно се работи, изнесува 1. 500 метри, а финасиските средства за изградба, се обезбедени преку Бирото за регионален развој и се со вредност од околу 10 милиони денари.

Изведувач на градежните работи е економскиот оператор ДГУТ „Цвет Комапни“ ДООЕЛ Скопје. Градоначалникот Митовски, за време на денешниот увид, нагласи дека, новата градежна сезона и инфраструктурните активности за пдодобрување на локалната патна инфраструктура започнаа да се одвиваат со забрзано темпо и динамика, благодаение на доброто планирање на активностите и на поволните временски услови и затоа, сите планирани проекти навремено ќе се реализираат.

Надлежните служби од општината контирнуирано ќе вршат редовни контроли, со цел квалитетно, успешно и навремено завршување на работите од страна на ангажираните економски оператори.

Големина на фонт
Контраст