Јавен повик заучество во акција за поддршка – дооформување на средно образование за возрасни лица Роми

Општина Крива Паланка објавува јавен повикучество во акција за дооформување на средно обраозвание за возрасни лица Роми од Општина Крива Паланка. Оваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни„ финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво„

ЈАВЕН ПОВИК ЗАУЧЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ПОДДРШКА – ДООФОРМУВАЊЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА РОМИ

Изјава за припадност
Пријава за лица за дооформување на средно образование

Големина на фонт
Контраст